ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 943

ริมฝั่งแม่น้ำโขง หนองคาย

ริมฝั่งแม่น้ำโขง หนองคาย

แม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน และบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านประเทศจีนมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำหลานชางเจียง หรือ แม่น้ำล้านช้าง และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น้ำของ ในภาษาไทยเรียกว่า แม่น้ำโขง และยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวอีกด้วย


ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ทุกวันออกพรรษาจะเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ศาลาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง

ริมฝั่งแม่น้ำโขง