ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,455

วัดหินหมากเป้ง

วัดหินหมากเป้ง

ตั้งอยู่ที่บ้านไทยเจริญ ตำบลพระพุทธบาท โดยอาจารย์เทสก์ เทสรังสี ได้ริเริ่มจัดตั้งให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้แสวงบุญทั้งหลาย บริเวณโดยรอบสะอาด เรียบร้อยและเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธ์ มีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับลำน้ำโขง ทัศนียภาพสวยงาม ได้รับการจัดตั้งให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ. 2523 การเดินทางจากตัวเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 211 (หนองคาย-ศรีเชียงใหม่) วัดหินหมากเป้งจะอยู่ทางขวามือประมาณหลัก กม.ที่ 64 ริมถนนด้านขวามือ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 75 กม. หรืออยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 30 กม.

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ของใช้โบราญ

ของใช้โบราญ

เพดานเจดีย์ตกแต่งอย่างสวยงาม รูปทรงเจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระราชนิโรธรังสีฯ

เพดานเจดีย์ตกแต่งอย่างสวยงาม รูปทรงเจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระราชนิโรธรังสีฯ

ของใช้โบราญ

ของใช้โบราญ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ด้านในของ วัดหินหมากเป้ง

ด้านในของ วัดหินหมากเป้ง

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

วัดหินหมากเป้ง

วัดหินหมากเป้ง

วิวริมแม่น้ำ

วิวริมแม่น้ำ

หินหมากเป้งก้อนที่ 3

หินหมากเป้งก้อนที่ 3

ศาลาหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ศาลาหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ลานหินริมโขงวัดหินหมากเป้ง

ลานหินริมโขงวัดหินหมากเป้ง

มูลนิธินิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์

มูลนิธินิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์

หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ประวัติหุ่นขี้ผึ้ง

ประวัติหุ่นขี้ผึ้ง

หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

วัดหินหมากเป้ง วิวมุมสูง

ริมแม่น้ำโขง

ริมแม่น้ำโขง

ริมแม่น้ำโขง

ริมแม่น้ำโขง