การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง,หนองคาย  

icon_car.jpg (808 bytes) รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข  1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคายรวมระยะทางทั้งสิ้น 615 กม

icon_bus.gif (237 bytes) รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดรถวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร.cup_mushroom2.jpg (5440 bytes) 02-272-5299,02-272-5253

icon_railway.gif (1048 bytes) รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-223-7010, 02-223-7020

icon_airway.gif (964 bytes) เครื่องบิน

หากประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 ก\ม. รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด โทร. 02-280-0060, 02-628-2000

  • ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอเมือง-อำเภอท่าบ่อ ระยะทาง 42 กม.
butterfly3.jpg (3236 bytes) อำเภอเมือง-อำเภอโพนพิสัย ระยะทาง 45 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอศรีเชียงใหม่ ระยะทาง 57 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอโซ่พิสัย ระยะทาง 90 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอปากคาด ระยะทาง 90 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอสังคม ระยะทาง 95 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบึงกาฬ ระยะทาง 136 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอพรเจริญ ระยะทาง 182 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอเซกา ระยะทาง 228 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบึงโขงหลง ระยะทาง 238 กม.
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอศรีวิไล ระยะทาง 163 กม.
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอบุ่งคล้า ระยะทาง 181 กม.
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอสระใคร ระยะทาง 24 กม.

  • ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปยังสถานที่ใกล้เคียง

จังหวัดหนองคาย-จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 51 กม.
จังหวัดหนองคาย-จังหวัดเลย ระยะทาง 202 กม.
จังหวัดหนองคาย-จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 210 กม.
จังหวัดหนองคาย-จังหวัดนครพนม ระยะทาง 303 กม.