ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,920

วัดธรรมปัญญาบางม่วง

วัดธรรมปัญญาบางม่วง

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่) เนื้อที่ของวัดโดยประมาณมีจำนวน 2 ไร่ ติด “แม่น้ำท่าจีน” หรือ “แม่น้ำนครชัยศรี” ด้านหลังติดซอยเทียนดัด-คลองใหม่ ถนนเพชรเกษม
 
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 ถือได้ว่าเป็นวัดที่อยู่ในนิกายมหายานแห่งเดียวของจังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเจได้มีจิตศรัทธาและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาจึงได้ยกอาคารโรงเจ พร้อมที่ดินถวายให้กับพระเดชพระคุณ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ซึ่งโรงเจแห่งนื้ชื่อว่า “โรงเจเฮงเส็งตั๊ว” หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันทั่วไปว่า “โรงเจบางม่วง ริมแม่น้ำ” มีอายุมากว่า 100 ปี และได้รับการบูรณะมาตลอดจากผู้มีจิตศรัทธา
 
โรงเจแห่งนี้ได้ยกฐานะจัดตั้งให้เป็นวัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2548 ในนิกายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พึงทางจิตใจ ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป บริเวณรอบ ๆ ของวัดจะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาวสามพราน ทั้งสวนผลไม้ สวนกล้วยไม้ และดอกไม้ต่าง ๆ นานาชนิด เมื่อท่านใดที่มาเยี่ยมเยือนได้พบก็จะรู้สึกสดชื่น และสงบยิ่งนัก ซึ่งต่างจาก ความวุ่นวายที่ทุกท่านพบเห็นจากตัวเมือง

พระพุทธเจ้า 3 องค์
พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศีศากยมุนีพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าคาถา วัดธรรมปัญญาบางม่วง  นครปฐม

กราบไหว้พระ

ป้ายวัดธรรมปัญญารามบางม่วง

พระแม่กวนอิมบรรทม

ที่เที่ยวแนะนำ