ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, นครปฐม
(รหัสทางไกล 034)
นครปฐม

อำเภอเมือง
กิติวรรณ 61/19-20 ถนนทรงพล โทร. 034-243-174
ซินฮะเส็ง 32-33 ถนนพญากง โทร. 034-242-564
ตั้งฮะเส็ง 71/2-3 ถนนเทศา โทร. 034-252-863-4 59/1-2 ถนนเทศา โทร. 241703
ทับแก้ว 1/8-9 ถนนหน้าวัง นครอินทร์คอฟฟี่ช็อพ
โรงแรมนครอินทร์ ถนนราชวิถี โทร. 034-251-152-4
ปู 61/13 ถนนราชวิถี เพชรสยามสุกี้ 40-42 ถนนราชวิถี
โพธิ์ทอง 2/2 ถนนเทศา โทร. 034-242-974
เวลคอฟฟี่ช๊อบ โรงแรมเวล ถนนราชวิถี โทร. 034-251-020-4
สิบแสน 151/3 ถนนราชวิถี ส่งแสง 83 ถนนราชดำเนิน โทร. 034-241-966
สุธาทิพย์ 42-44 ถนนเทศบาล โทร. 034-241-940
ฮันนี่ 61/19-20 ถนนทรงพล โทร. 034-243691, 034-253-049
อำเภอสามพราน
อสุกะ, อิน-จัน, ริมนํ้า, เรือนแพ, แวนด้า, ศาลาลอย สวนสามพราน ถนนเพชรเกษม โทร.034-322-588-93
เจริญตาโภชนา 91-92 ตำบลท่าตลาด ถนนเพชรเกษม
แพพิณทอง ทางเข้าตัวอำเภอสามพราน
พิณทองเรือนแพ ตั้งอยู่ริมแม่นํ้า หลังที่ว่าการอำเภอสามพราน
เอสแอนด์เอ็มเบเกอรี่ ถนนเพชรเกษม
ที่พักแนะนำ