แก้ไข

เทศกาลประเพณี, นครปฐม

 งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน ของทุกปี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ผลไม้ที่นิยมปลูกในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง กล้วย เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ได้แก่ กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง ฯลฯ ระหว่างการจัดงานมีการประกวด โต๊ะจีน และผลไม้ต่าง ๆ

-----------------------------------------------------------------

งานประเพณีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ กลางคืนมีมหรสพ

-----------------------------------------------------------------

งานประเพณีสงกรานต์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน ของทุกปี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีการทำบุญสรงน้ำ พระพุทธรูปพระร่วงโรจนฤทธิ์ ก่อพระเจดีย์ทราย มีมหรสพและการละเล่นพื้นเมือง

 

-----------------------------------------------------------------

 

งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง

จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ถึงวันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรมีการประกวดผลไม้ และมีมหรสพในเวลากลางคืน

ที่พักแนะนำ