ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,394

ข้าวตัง บ้านศาลาดิน

ข้าวตัง บ้านศาลาดิน

ข้าวตัง บ้านศาลาดิน เป็นแหล่งผลิตจากข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีรสชาติที่กลมกล่อม และยังมีแคลเลอรี่ต่ำเหมาะแก่ผู้รักสุขาพ สามารถทานเล่นและเป็นของฝากให้คนที่เรารักได้ มีการสาธิตการทำข้าวตังกันสดๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวตัง

แผนผังของข้าวตัง บ้านศาลาดิน

แผนผังของข้าวตัง บ้านศาลาดิน

จุดรวมกลุ่มแม่บ้านทางการเกษตร

จุดรวมกลุ่มแม่บ้านทางการเกษตร

ประวัติความเป็นมาของข้าวตัง บ้านศาลาดิน

ประวัติความเป็นมาของข้าวตัง บ้านศาลาดิน

ป้ายข้าวตัง บ้านศาลาดิน

ป้ายข้าวตัง บ้านศาลาดิน

การทอดข้าวตัง บ้านศาลาดิน

การทอดข้าวตัง บ้านศาลาดิน

ทอดเสร็จแล้ว น่าทานมาก เนื้อหน้าแน่นมาก

ทอดเสร็จแล้ว น่าทานมาก เนื้อหน้าแน่นมาก

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวตัง

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวตัง

ป้ายตลาดน้ำ ข้าวตัง บ้านศาลาดิน

ป้ายตลาดน้ำ ข้าวตัง บ้านศาลาดิน

ที่เที่ยวแนะนำ