ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,074

นาบัว ลุงแจ่ม Uncle Jam s lotus field

นาบัว ลุงแจ่ม Uncle Jam s lotus field

Uncle Jam's lotus field (นาบัวลุงแจ่ม) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขายบัวฉัตรขาว ฉัตรแดง ทั้งปลีกและส่ง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าชมนาบัว ร่วมทั้งรับจัดงานเลี้ยงเล็กๆสามารถติดต่อเป็นสถานที่ถ่ายทำรายการหรือภาพยนต์ต่างๆได้ โดยสามารถติดต่อเราได้ผ่านทาง ศูนย์บริการท่องเที่ยวเเชิงเกษตรเลียบคลองมหาสวัสดิ์

ป้ายจุดชมนาบัว

ป้ายจุดชมนาบัว

เล่าเรืองราวของนาบัว

เล่าเรืองราวของนาบัว

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

จุดแวะพักชม สามารถลงไปพายเรือ

จุดแวะพักชม สามารถลงไปพายเรือ

ศาลาเล็กนั่งชมวิวดีดี

ศาลาเล็กนั่งชมวิวดีดี

บัวตูม สวยๆ

บัวตูม สวยๆ

เครื่องดื่มจากเกสรบดอกบัว

เครื่องดื่มจากเกสรบดอกบัว

ชมบรรยากาศ

ชมบรรยากาศ

นั่งชมบรรยากาศ

นั่งชมบรรยากาศ

ที่เที่ยวแนะนำ