ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 770

เจษฎาเทคนิค มิวเซียม

เจษฎาเทคนิค มิวเซียม

Jesada Technik Museum ได้ก่อเกิดจากความรักรถและยานหาหนะทุกชนิดของคุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ที่มีมาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป สิ่งหนึ่งที่ไม่พลาดก็คือการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์ของแต่ละเมืองที่ไปเยือน จนวันหนึ่งเกิดความคิดที่ว่าเมืองไทยน่าจะมีพิพิธภัณฑ์แบบนี้บ้าง จึงเริ่มสะสมรถโบราณเมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน โดยช่วงแรก ๆ ได้เสาะหาจากภายในประเทศเป็นหลัก
สำหรับรถโบราณคันแรกที่ได้จากต่างประเทศ คือ Messerschmitt KR200 ไมโครคาร์สัญชาติเยอรมัน ที่ประมูลได้มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ พ.ศ. 2542 จากนั้นก็สะสมยานยนต์จากต่างประเทศเรื่อยมา ผ่านไปอีกหลายปี ยานยนต์ในคอลเล็กชั่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยคัน จึงได้ตัดสินใจเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แบ่งปันให้คนทั่วไปได้เข้าชมในปลายปี พ.ศ. 2549
ปณิธานของคุณเจษฎาในการก่อตั้งเจษฎาเทคนิคมิวเซียมนั้น ต้องการให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังผลกำไร มุ่งหวังที่จะอนุรักษ์มรดกและประวัติศาสตร์ทางยานพาหนะและเครื่องจักรกลจากทั่วทุกมุมโลก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
Jesada Technik Museum จัดแสดงยานพาหนะโบราณทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมภายนอกพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ งานช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ

 

ทางเข้าเจษฎาเทคนิค มิวเซียม

ทางเข้าเจษฎาเทคนิค มิวเซียม

จุดลงทะเบียน เข้าชมเจษฎาเทคนิค มิวเซียม

จุดลงทะเบียน เข้าชมเจษฎาเทคนิค มิวเซียม

ป้ายปั้มน้ำมันเก่า

ป้ายปั้มน้ำมันเก่า

ปั้มน้ำมันเก่าแก่มาก

ปั้มน้ำมันเก่าแก่มาก

ปั้มน้ำมันเก่า มีหลายแบบมาก

ปั้มน้ำมันเก่า มีหลายแบบมาก

เดินชมรถโบราณ

เดินชมรถโบราณ

รถที่คลาสสิก หาชมได้เจษฎาเทคนิค มิวเซียม

รถที่คลาสสิก หาชมได้เจษฎาเทคนิค มิวเซียม

รถสวยๆ เก๋ๆ

รถสวยๆ เก๋ๆ

รถสมัยก่อน มีให้ชมเยอะมาก

รถสมัยก่อน มีให้ชมเยอะมาก

เดินชมรถโบราณแบบเพลินๆ

เดินชมรถโบราณแบบเพลินๆ

มอเตอร์ไซร์คลาสสิค

มอเตอร์ไซร์คลาสสิค

รถเวสป้าสวยๆ

รถเวสป้าสวยๆ

รถโบราณคันจิ๋ว

รถโบราณคันจิ๋ว

รถตุ๊กๆ ยุคเก่า

รถตุ๊กๆ ยุคเก่า

ฮอร์ เก่าโชว์

ฮอร์ เก่าโชว์

เครื่องบินลำเล็ก

เครื่องบินลำเล็ก

ที่เที่ยวแนะนำ