ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,039

บ้านฟักข้าว By ขนิษฐา

บ้านฟักข้าว By ขนิษฐา

บ้านฟักข้าวเป็นจุดบริการความรู้เกี่ยวกับการปลูกฟักข้าว และการแปรรูปฟักข้าว จนกลายเป็นอาชีพและจุดขายใหม่ของชุมชน นอกจากจะได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำฟักข้าวแสนอร่อย ยังได้ทราบข้อมูลการแปรรูปฟักข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น หมี่กรอบจากฟักข้าว ซอสก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟจากฟักข้าว เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ลองชิมน้ำฟักข้าวเย็น ๆ และน้ำอัญชัญใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนจากทางสถานีที่มีไว้บริการด้วย

 

ต้นมะม่วงสยาม

ต้นมะม่วงสยาม

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวฟัก

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวฟัก

รุูป

รุูป

สรรพคุณของน้ำข้าวฟัก

สรรพคุณของน้ำข้าวฟัก

รักษาไว้กันแมลง

รักษาไว้กันแมลง

ฝักข้าวยังไม่สุด

ฝักข้าวยังไม่สุด

น้ำข้าวฟัก กับ น้ำอัญชัญ

น้ำข้าวฟัก กับ น้ำอัญชัญ

ที่เที่ยวแนะนำ