ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,168

เทวาลัยคเณศร์

เทวาลัยคเณศร์

หรือบางทีเรียกกันว่า ศาลพระพิฆเณศวร์ สร้างขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระคเณศวร์ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ ศาลนี้ตั้งอยู่กลางสนามใหญ่หน้าพระที่นั่ง นับเป็นศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์มีผู้ศรัทธานับถือกันมาก จนเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระราชวังสนามจันทร์

เทวาลัยคเณศร์
พระพิฆเณศ กลาง พระราชวังสนามจันทร์ (องค์ สำหรับบูชากราบไหว้)

พระพิฆเณศ
องค์นี้อยู่บนเทวาลัย

เทวาลัยสถาน...
ณ ที่นี่ คือ เทวาลัยพระพิฆเณศ ด้านหลังไกลๆ คือ องค์พระปฐมเจดีย์

ที่เที่ยวแนะนำ