ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,140

พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์

พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์

เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ทาสีแดงอยู่คนละฝั่งกับพระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนังทั้งสองนี้เชื่อมติดต่อถึงกันด้วยทางเดินมีลักษณะคล้ายสะพานแต่มีหลังคา มีฝา และหน้าต่างทอดยาวจากชั้นบน

เรือนไม้ สีแดง มีระเบียงทางเดินเชือมกับ พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์
มีระเบียงทางเดินเชื่อมพระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์

 ระเบียงทางเดิน
ระเบียงทางเดิน

ที่เที่ยวแนะนำ