ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,581

หาดมโนภิรมย์

หาดมโนภิรมย์

หาดมโนภิรมย์เป็นหาดทรายในแม่น้ำโขงซึ่งทอดยาวอยู่ใกล้กับวัดมโนภิรมย์ ปกติเมื่อแม่น้ำโขงมีระดับน้ำสูงจะเห็นหาดทรายนี้ได้น้อย เมื่อฤดูแล้งน้ำแห้งลงจะเห็นหาดทรายได้กว้างลงไปถึงกลางแม่น้ำ และมีความยาวหลายร้อยเมตร


หาดมโนภิรมย์

หาดมโนภิรมย์เป็นหาดทรายในแม่น้ำโขง จะเห็นหาดได้ชัดในฤดูแล้ง

หาดมโนภิรมย์

กำหนดเวลาขึ้น-ลง หาดมโนภิรมย์

หาดมโนภิรมย์