ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, มุกดาหาร

 ของฝากที่มีชื่อเสียงของมุกดาหาร ได้แก่ มะขามหวาน หมูยอ มะม่วงแช่น้ำผึ้งกิมกิม เหล่านี้คือของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ทั่วไป นอกจากนี้แล้วสินค้าที่ผ่านแดนจากฝั่งลาว และสินค้าพื้นเมืองบางอย่าง เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า หมอนขิต ยังหาซื้อได้บริเวณฝั่งแม่น้ำโขง  และบริเวณใกล้ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร