แก้ไข

เทศกาลประเพณี, มุกดาหาร

ประเพณีการแข่งเรือ

การแข่งเรือของจังหวัดมุกดาหารเป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยจัดขึ้นในลำน้ำโขงในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี ในวันขึ้น 13 ค่ำ-15 ค่ำ เดือน 11 มีทั้ง เรือรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ระยะทางแข่งยาว 3 กม. เรือทุกลำเป็นเรือขุดท้องกลม มีเรือจากฝั่งลาวมาร่วมแข่งขันด้วย นอกจากนี้มีการประกวดเรือสวยงาม ในแต่ละปีจะมีเรือเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก

งานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง

จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร  ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคมของทุกปี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรมระหว่างงานมีขบวนแห่ ซึ่งใช้ผู้ฟ้อนนับร้อยคนแต่งการด้วยชุดประจำเผ่า ได้แก่ ผู้ไท โซ่ ย้อ ข่า กะเลิง และกุลา  มีการประกวดมะขามหวาน การประกวดธิดาเผ่าไทย การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงพื้นเมือง