ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 748

วัดพิจิตรสังฆาราม

วัดพิจิตรสังฆาราม ลักษณะเป็นหอธรรมาสน์คือแท่นสำหรับพระสงฆ์ขึ้นไปนั้งแสดงธรรม วึ่งจังหวัดอื่นในภาคอีสานจึงมักทำเป็นรูปหอปราสาทที่มีฐานสี่เหลี่ยมทึบลดหลั่นกันไปหรือเป็นเสาสี่เสา แต่ในมุกดาหารจะมีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์คือ หอธรรมาสน์ตั้งอยู่บนเสาใหญ่ต้นเดียว แต่ปัจจุบันหาชมได้ยาก