ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 771

วัดนรวราราม

วัดนรวราราม ตั้งอยู่บ้านหนองโอใหญ่ ต.โนนยาง  อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร สิมหรือโบสถ์เก่าแก่ของวัดอายุเกือบ 100 ปี ยังอยู่ในสภาพดีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่งดงาม ทั้งการเดินทางก็สะดวกสบาย