ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,247

วัดยอดแก้วศรีวิชัย

วัดยอดแก้วศรีวิชัย

วัดยอดแก้วศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2369 วัดเก่าแก่กว่า 200 ปี สร้างโดยพระยาจันทร์สุริยวงษ์ เจ้าเมืองมุกดาหารลำดับที่สองและภรรยา ชาวบ้านเรียกว่า วัดกลาง เพราะตั้งอยู่กลางเมือง และในปี พ.ศ. 2389 พระจันทร์สุริยวงษ์ ผู้เป็นลูก บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่พร้อมตั้งชื่อว่า วัดยอดแก้วศรีวิชัย ภายในวัดยอดแก้วศรีวิชัยจะมีองค์พระธาตุพนมจำลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐาน เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สักการะ เป็นที่เคารพนับถือของชาวมุกดาหารเป็นอย่างมาก มีประวัติและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม


วัดยอดแก้วศรีวิชัย จะมีองค์พระธาตุพนมจำลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐาน

วัดยอดแก้วศรีวิชัย สร้างโดยพระยาจันทร์สุริยวงษ์และภรรยา

วัดยอดแก้วศรีวิชัย