ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,268

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

อยู่แยกจากพระธาตุนาดูนไปเล็กน้อยเป็นโครงการของสถาบันวิจัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีบ้านจำลองลักษณะต่างๆของชาวอีสาน อาทิ เรือนเย้า เรือนผู้ไท และเรือนอีสาน ภายในบ้านจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนอีสาน


เรือนผ้าทอ

ด้านในมีอธิบายเกี่ยวกับเรือนนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ภายในมีแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

เรือนเย้า หรือเฮือนย้าว เป็นกระต๊อบเล็กๆ

ตูบเหย้า

เรือนชาวนา

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่เที่ยวแนะนำ