ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝากที่ระลึก มหาสารคราม
(รหัสทางไกล 043)

จังหวัดมหาสารคาม มีสินค้าพื้นเมืองหลายประเภท ได้แก่ ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิต หมอนขิต ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าได้ตามร้านค้าต่าง ๆ ดังนี้

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จังหวัด

ตั้งอยู่บริเวณสโมสรข้าราชการ (เดิม) ด้านหลัง ที่ว่าการอำเภอเมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ พื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคาม ที่นำมาจำหน่าย เช่น ผ้าไหม เส้นไหม ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน เป็นต้น

ร้านพิณเจริญ

ตั้งอยู่ข้างถนนมหาสารคาม-บรบือ มีผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เช่น ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น หมอนเสื้อผ้า และของที่ระลึกไว้จำหน่ายมากมาย เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.

ร้านนัดพบไหมไทย

ตั้งอยู่ถนนนพมาศดำรัส ตำบลตลาด อำเภอเมือง มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และของที่ระลึก

ร้านวิไลศรีผ้าพื้นเมือง

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง มีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และสินค้าพื้นเมือง โทร. 043-711414

ร้านสินไทย

อยู่ในบริเวณตลาดสด ตำบลตลาด อำเภอเมือง มีผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่นอน หมอน และของที่ระลึกพื้นเมือง

ร้านสายพิณ

754/15 ถนนนครสวรรค์ อยู่ข้างร้านสินไทย มีผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่นอน และของที่ระลึกพื้นเมือง โทร. 043-721406

ร้านสุมาลี

523/3 ถนนนพมาศดำรัส ตำบลตลาด อำเภอเมือง มีผลิตภัณฑ์ทำจากไหม ผ้ามัดหมี่ไหม ตลอดจนสินค้าพื้นเมือง โทร. 043-711521

ที่พักแนะนำ