ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร มหาสารคาม

 อำเภอเมือง
 ร้านอาหารมารินทร์ 1110/20 ถนนแจ้งสนิท โทร. 043-711-396
 เสริมไทย ถนนริมคลองสมถวิล โทร. 043-711-217, 043-711-051
 สวนอาหารแผ่นดินทอง 1632/2 ถนนเจริญราชเดช โทร. 043-711-120
 ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถนนมหาสารคาม-กันทรวิชัย
 สวนอาหารนิศราวรรณรีสอร์ท ถนนมหาสารคาม-โกสุมพิสัย โทร.043-721-084
 ร้านบัวแก้ว ถนนนครสวรรค์ โทร.043-721-066
 สวนอาหารเรือนทิพย์ ถนนชลประทาน โทร.043-711-212
 สวนอาหารบ้านสวน ถนนมหาสารคาม-โกสุมพิสัย
 ปูแป้ง ในสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ถนนมหาสารคาม - โกสุมพิสัย
ที่พักแนะนำ