การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, มหาสารคราม

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี แวะมหาสารคามวันละหลายเที่ยว รายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือโทร. 936-1880,936-0657,936-2852 ส่วนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศวีไอพี. ออกจากสถานีเดินรถปรับอากาศ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปมหาสารคาม วันละ 1 เที่ยว หรือที่สถานีเดินรถขนส่ง จังหวัดมหาสารคาม โทร.(043) 711518 มงคลทัวร์ โทร. (043) 711072, ชาญทัวร์ โทร.(043) 711529,711499 เชิดชัยทัวร์ โทร.(043) 722240 ร้อยเอ็ดทัวร์ โทร. (043) 711724.

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์มา จังหวัดมหาสารคามอีกประมาณ 72 กม.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 043) ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอเมือง-อำเภอกันทรวิชัย 18 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอโกสุมพิสัย 28 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอวาปีปทุม 40 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบรบือ 26 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 82 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอนาเชือก 58 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอเชียงยืน 55 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอนาดูน 64 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอแกดำ 28 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอยางสีสุราช 70 กม.
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอกุดรัง 70 กม.
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอชื่นชม 40 กม.

ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม 043-711192, 043-711516
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 043-711504, 043-711163
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 043-722231
โรงพยาบาลมหาสารคาม 043-740963-6
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 043-711356,043-711003
สถานีตำรวจอำเภอเมืองมหาสารคาม 043-711205
ที่พักแนะนำ