การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, มหาสารคราม

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี แวะมหาสารคามวันละหลายเที่ยว รายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือโทร. 02-936-3670 ส่วนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศวีไอพี. ออกจากสถานีเดินรถปรับอากาศ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปมหาสารคาม วันละ 1 เที่ยว หรือที่สถานีเดินรถขนส่ง จังหวัดมหาสารคาม โทร.(043) 711518  ชาญทัวร์ โทร.086-304-7035, 081-544-5120, 091-065-0704 เชิดชัยทัวร์ โทร.043-740-359 ร้อยเอ็ดทัวร์ โทร. 043-970-086.

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์มา จังหวัดมหาสารคามอีกประมาณ 72 กม.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 043) ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอเมือง-อำเภอกันทรวิชัย 18 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอโกสุมพิสัย 28 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอวาปีปทุม 40 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบรบือ 26 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 82 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอนาเชือก 58 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอเชียงยืน 55 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอนาดูน 64 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอแกดำ 28 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอยางสีสุราช 70 กม.
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอกุดรัง 70 กม.
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอชื่นชม 40 กม.

ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม 043-742-613
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 043-710-114
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 043-777-231
โรงพยาบาลมหาสารคาม 043-711-750
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 043-777-624
สถานีตำรวจอำเภอเมืองมหาสารคาม 043-711-098
ที่พักแนะนำ