ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,659

บ้านหนองเขื่อนช้าง

บ้านหนองเขื่อนช้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสองคอน เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทำหมอนขิต อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย ประมาณ 12 กม. แล้วแยกซ้ายระหว่างกม.ที่ 47-48 ไปตามทางลูกรังหมายเลข 1027 สู่บ้านโนนตาล เข้าไปอีก 2 กม. จึงจะถึงหมู่บ้านหนองเขื่อนช้าง


ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บ้านหนองเขื่อนช้าง

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะทำมาจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย

หมอนขิต

ที่เที่ยวแนะนำ