ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,685

หมู่บ้านปั้นหม้อ

หมู่บ้านปั้นหม้อ

ตั้งอยู่ที่ตำบลเขวา ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงสายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด (208) ประมาณ 4 กม และแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กม. เป็นหมู่บ้านใหญ่ประมาณ 100 หลังคาเรือน ทุกบ้านมีอาชีพปั้นหม้อดินเผา ซึ่งชาวอีสานใช้เป็นหม้อน้ำ หม้อแกง กรรมวิธีทำยังเป็นแบบโบราณดั้งเดิม


ประชาชนในหมู่บ้านนี้มีอาชีพปั้นหม้อดินเผาเป็นส่วนใหญ่

กรรมวิธีในการปั้นหม้อดินเผายังเป็นแบบสมัยโบราณดั้งเดิม

หมู่บ้านปั้นหม้อ

บรรยากาศรอบๆ หมู่บ้าน

บ้านเรือนของชาวบ้านที่รับปั้นหม้อดินเผา และปั้นงานอื่นๆ

กรรมวิธีการทำหม้อดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา

ที่เที่ยวแนะนำ