ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 840

บึงกุย

บึงกุย

บึงกุ่ย อยู่ในเขตตำบลหัวขวาง ตำบลเหล่า และตำบลแก้งแก เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 2750 ไร่ จุน้ำได้ 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตร บึงกุย น่าจะหมายความว่า หนองน้ำมีกลิ่นเหม็นคาวปลา ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ

 
ที่เที่ยวแนะนำ