ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,721

บ้านแพง

บ้านแพง

เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพการทอเสื่อกก เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่ง การเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 208 (มหาสารคาม-โกสุมพิสัย) เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางโกสุมพิสัย-ขอนแก่น ระหว่างกม.ที่ 20-21 ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย 9 กม. ห่างจากตัวเมืองประมาณ 38 กม.


เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพการทอเสื่อกก เป็นอาชีพเสริม

ศูนย์การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

มีผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น หมอน กล่องใส่กระดาษทิชชู่ เป็นต้น

มีเสื่อกกและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากเสื่อกกอีกมากมาย

กระเป๋าเสื่อกก

ที่เที่ยวแนะนำ