ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 797

สวนสาธารณะกันทรวิชัย

สวนสาธารณะกันทรวิชัย

สวนสาธารธณะสระหนองบัว ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองกันทรวิชัย บรรยากาศริมน้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะชมอาทิตย์ตก หรือจอดพักรถยนต์ระหว่างเดินทางจากจังหวัดมหาสารคามไปจังหวัดกาฬสินธุ


บ่อน้ำในสวนสาธารณะกันทรวิชัย

บรรยากาศริมน้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะชมอาทิตย์ตก

สวนสาธารณะกันทรวิชัย

ที่เที่ยวแนะนำ