ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 741

พระพุทธรูปมิ่งเมือง

พระพุทธรูปมิ่งเมือง

พระพุทธรูปมิ่งเมือง สร้างด้วยหินทรายแดง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยทวาราวดีที่ชาวมหาสารคามนับถือว่าดลบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ประดิษฐานที่วัดสุวรรณาวาส หมู่ 1 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย การเดินทางใช้เส้นทางหมายเลข 213 (มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กม.เศษ (อยู่ทางด้านซ้ายมือ)


พระพุทธรูปมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยทวาราวดี

แท่นหินศิลาแลงบูชา พระพุทธมิ่งเมือง มีอายุมากกว่า 1,000 ปึ

ภายในวิหารวัดสุวรรณาวาส

วิหารภายในวัดสุวรรณาวาส

ที่เที่ยวแนะนำ