ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 425

พิพิธภัณ์ทหารรบพิเศษ ป่าหวาย

พิพิธภัณ์ทหารรบพิเศษ ป่าหวาย  สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือห้องแสดงยุทธวิถีการฝึก กลางห้องโถงด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปช้างสามเศียร ที่ภายในบรรจุดินจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 10 แห่ง เช่น ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เมืองถลาง จ.ภูเก็ต เป็นต้น ผนังห้องประดับประติมากรรมนูนต่ำทำด้วยกระเบื้องดินเผาจากด่านเกวียน ภายในอาคารแบ่งเป็นห้องๆ แสดงยุทธวิธีการฝึกด้านต่างๆ เช่น การรบในป่า ห้องปฏิบัติการใต้น้ำ การขุดอุโมงค์ใต้ดินเพื่อหลบซ่อนตัวในการรบ เป็นต้น