ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 698

พิพิธภัณฑ์จอมพล ป พิบูลสงคราม

พิพิธภัณฑ์จอมพล ป.พิบูลสงคราม จัดแสดงชีวประวัติของจอมพล ป. ผ่านข้าวของเครื่องใช้ประจำตัวของท่านที่ภรรยาและทายาทมอบให้ ท่านเป็นผู้พัฒนาเหล่าทหารปืนใหญ่ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ เป็นรากฐานมาจนปัจจุบัน