ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 879

วัดท่าแค เมืองลพบุรี

วัดท่าแค เมืองลพบุรี เป็นวัดของชาวลาวเชื้อสายเวียงจันทร์ซึ่งอพยพเข้ามาเมื่อปี 200 ก่อน ในบริเวณวัดมีหอไตรโบราณสร้างด้วยไม้สักที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามเมื่อปี พ.ศ.2536 ภายในหอกั้นด้วยฝาเฟี้ยมประดับกระจกสีเพื่อใช้เป็นห้องเก็บพระไตรปิฎก ฝาเฟี้ยมนี้จำหลักเป็นรูปสัตว์มงคลต่างๆ ตามคติจีน เช่น นก ช้าง ราชสีห์ ปลา ม้าบิน แจกันดอกไม้ เป็นต้น