ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 983

บ้านหนองแล้ง

อยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองแล้ว อยู่ริมถนนในตัวอำเภอโคกสำโรง มีอาชีพในการแกะสลักหินทรายเป็นรูปต่างๆ เลียนแบบของเก่า เช่น ศิวลึงค์ ธรรมจักรกวางหมอบศิลปะทวารวดี เทวรูปสุริยเทพศิลปะทวารวดี พระพุทธรูปศิลปะลพบุรี รูปสัตว์ต่างๆ ฯลฯ มีฝีมือดีมักนำส่งร้านขายของเก่าที่กรุงเทพฯ และพระนครศรีอยุธยา ของที่แกะสลักล้วนเป็นขนาดใหญ่เท่าของจริง