ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,011

พระธาตุขามแก่น

พระธาตุขามแก่น

เป็นพระธาตุสำคัญองค์หนึ่งของอีสาน มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและเป็นที่มาของชื่อเมืองขอนแก่น

- มีงานบวงสรวงองค์พระธาตุฯ วันที่ 13 เม.ย. เป็นประจำทุกปี
 
สิ่งน่าสนใจ

นอกจากเป็นปูชนียสถานคู่เมืองขอนแก่นมาแต่โบราณแล้ว องค์พระธาตุขามแก่นยังเป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงงดงาม สูงประมาณ 10 ม. มีฐานเป็นรูปบัวคว่ำ ผังสี่เหลี่ยมสอบขึ้นด้านบน ปลายยอดเป็นฉัตรทอง องค์เรือนธาตุซึ่งเป็นรูปดอกบัวตูม ย่อมุมไม้สิบสองด้านทิศตะวันออกติดกับองค์พระธาตุ มีสิมหรือโบสถ์เก่าซึ่งสร้างคู่กับพระธาตุมาแต่โบราณ เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างรูปทรงสวยงาม ลายฉลุไม้ที่หน้าบัน ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และลายรวงผึ้งที่บริเวณซุ้มด้านหน้า ฝีมือประณีตงดงาม ฝาผนังบริเวณ ประตูสิมมีภาพวาดฝีมือชาวบ้านรูปตำรวจถือปืนยาวเป็นทวารบาล


พระธาตุขามแก่น

องค์พระธาตุขามแก่นยังเป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงงดงาม สูงประมาณ 10 ม. มีฐานเป็นรูปบัวคว่ำ

พระธาตุขามแก่น

พระธาตุขามแก่น

 มีสิมหรือโบสถ์เก่าซึ่งสร้างคู่กับพระธาตุมาแต่โบราณ เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างรูปทรงสวยงาม