ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, ขอนแก่น

หากจะอ้างถึงประวัติของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1 อายุเพียงแค่สองร้อยกว่าปีก็คงจะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเมืองเก่า แต่ที่จริงแล้วดินแดนบนที่ราบสูงแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ที่ยาว นานมากไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยธรรม ดังที่มีการค้นพบซาก สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อายุนับ ล้านปี พบชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ด้วยอารยธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิ่งที่พบที่นี่ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาณต่างๆ จึงล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อน ให้ทราบความเป็นมาของคนไทยและชาติไทยdung.jpg (2015 bytes)

ขอนแก่นไม่เพียงจะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานโดยเหตุผลทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็น ศูนย์กลางทาง การศึกษาและเทคโนโลยี ด้วยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ มีพร้อมเพรียง ภายในอำเภอเมืองรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการ หลายสาย มีที่พักบริการ หลายระดับตั้งแต่ห้องพักราคาย่อมเยาว์ ไปจนถึงโรงแรมระดับห้าดาว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม ศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้วยขอนแก่นมีพื้นที่ประมาณ 10,855,991 ตรกม.

 action.gif (910 bytes) อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่ออุดรธานี หนองบัวลำภูและเลย
ทิศใต้ ติดต่อนครราชสีมาและบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อเพชรบูรณ์และชัยภูมิ

 action.gif (910 bytes) ภูมิศาตร์และเขตการปกครอง

ขอนแก่นมีพื้นที่ประมาณ 10,855,991 ตรกม. แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ และ 5 กิ่งอำเภอ

ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ

อำเภอกระนวน 66 กม. อำเภอมัญจาคีรี 58 กม.
อำเภอเขาสวนกวาง 49 กม. อำเภอแวงน้อย 96 กม.
อำเภอชนบท 55 กม. อำเภอแวงใหญ่ 72 กม.
อำเภอชุมแพ 82 กม. อำเภอสีชมพู 114 กม.
อำเภอน้ำพอง 43 กม. อำเภอหนองเรือ 45 กม.
อำเภอบ้านไผ่ 44 กม. อำเภอหนองสองห้อง 96 กม.
อำเภอบ้านฝาง 22 กม. อำเภออุบลรัตน์ 50กม.
อำเภอเปือยน้อย 80 กม กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย 75 กม.
อำเภอพระยืน 30 กม. กิ่งอำเภอซำสูง 39 กม.
อำเภอพล 74 กม. กิ่งอำเภอบ้านแฮด 18 กม.
อำเภอภูผาม่าน 109 กม. กิ่งอำเภอโนนศิลา 58 กม.
อำเภอภูเวียง 68 กม. กิ่งอำเภอหนองนาคำ80 กม.