การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ขอนแก่น

icon_car.jpg (808 bytes) รถยนต์

  • ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 449 กม. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกม.ที่ 107 แยกขวาเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น

  • อีกเส้นทางหนี่งเมื่อถึงสระบุรีแล้วตรงไปตามถนนสระบุรี-ลำนารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทาง ม่วงค่อม-ด่าน ขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแก่น หรือสระบุรี-อำเภอลำนารายณ์-อำเภอเทพสถิต-ชัยภูมิ-อำเภอมัญจาคีรี-อำเภอพระ ยืน-ขอนแก่น

  • จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านรังสิตวังน้อย จนถึงสามแยกจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวง  หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ 342 กิโลเมตร

  • จากจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น) ผ่านตำบลจอหอ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอโนนไทย ตรงไปจนถึงสี่แยกตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทาง 119 กิโลเมตร

icon_bus.gif (237 bytes) รถโดยสารประจำทาง

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียง เหนือ (หมอชิต 2 หลังถนนกำแพงเพชร กม.11) มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศ และรถนอนพิเศษ ชนิด 24 ที่นั่ง วิ่งบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.936-0657, 936-1880 สถานีขนส่ง ขอนแก่น (รถธรรมดา) (043) 237472, 237300 สถานีรถปรับอากาศ (043) 239910  

รถประจำทางจากชัยภูมิไปจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ
       จากสถานีขนส่งชัยภูมิมีรถโดยสารประจำทางไปกรุงเทพฯ เลย เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น เพชรบูรณ์-หล่มสัก พิษณุโลก ชุมแพ บัวใหญ่ คอนสวรรค์ หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ บ้านเขว้า สมอทอด คอนสาร ลำนารายณ์ บ้านไผ่ ติดต่อสอบถามสถานีขนส่งชัยภูมิ โทร. (044) 811493

icon_railway.gif (1048 bytes) รถไฟ

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถด่วน รถเร็ว กรุงเทพฯ-หนองคาย บริการทุกวันโดยลงที่สถานีบัวใหญ่ จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารประจำทางที่สถานีเดินรถไปอีก 51 กิโลเมตร รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ แผนกบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-223-7010, 02-223-7020

icon_airway.gif (964 bytes) เครื่องบิน

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดชัยภูมิ หากประสงค์จะเดินทางไปโดยเครื่องบินจะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นย้อนกลับเข้าชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร หรือจะลงที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วต่อรถโดยสารเข้าจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 119 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-280-0060, 02-628-2000

action.gif (910 bytes) การคมนาคมขนส่งภายในเมือง

มีบริการรถโดยสารให้เลือกหลายประเภท ได้แก่

รถตุ๊กๆค่าโดยสารเริ่มต้นที่ราคา 50 บาท สามล้อปั่นราคาเริ่มต้นคือ 30 บาท ส่วนใหญ่จะวิ่งบริการภายในตัวเมืองและเขตเทศบาล รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กวิ่งบริการในเขตเมืองขอนแก่นหลายสาย ค่าโดยสาร รถไม่ปรับอากาศ 7 บาท รถปรับอากาศ 10 บาท
นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารวิ่งระหว่างอำเภอเมืองขอนแก่นไปยังอำเภอต่างๆ ตลอดวัน

action.gif (910 bytes) หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 043)

ตำรวจท่องเที่ยว 043-236937-8
ที่ว่าการอำเภอเมือง 043-236115
เทศบาลนครขอนแก่น 043-221185, 043-224032
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 043-236882, 043-236507
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น 043-236396

สถานีตำรวจภูธร 191, 043-221162
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 043-242331-44, 043-236808
โรงพยาบาลขอนแก่น 043-236005-6
สถานกงสุลลาว 043-221961, 043-223689
สถานกงสุลเวียดนาม 043-242190