แก้ไข

จองที่พัก > ภาคอีสาน > ขอนแก่น     > เทศกาลท่องเที่ยวขอนแก่น

เทศกาลประเพณี, ขอนแก่น

 

เทศกาลดอกคูณเสียงแคน

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี บริเวณบึงแก่นนครกิจกรรมเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ ภายในงานมีการจัดแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ขบวน เกวียนบุปผชาติ การประกวดอาหารอีสาน การแข่งเรือในบึงแก่นนคร การประกวดกลองยาว การแสดงบน เวทีและการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น

 

งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด

 

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวนี้ สืบเนื่องมาจากประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาชีพรองที่นอกเหนือจาก การทำนา คือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าต่างๆ ซึ่งทางราชการได้ให้การสนับสนุนจนจังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งผลิตผ้าไหม ที่มีชื่อเสียง ประกอบกับมีประเพณีการ ผูกเสี่ยวซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของ ภาคอีสานที่มุ่งให้คนรุ่นเดียวกันรักใคร่เป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือกัน เรียกว่า "คู่เสี่ยว" เพื่อมุ่งส่งเสริมอาชีพ การทอผ้าไหมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ ในงานจะมีขบวนแห่คู่เสี่ยวและพานบายศรีของ อำเภอต่างๆ มีพิธีผูกเสี่ยว การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน งานพาข้าวแลง(การรับประทานอาหารค่ำแบบ พื้นเมืองอีสาน) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกต่างๆ

 

เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น

 

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ณ วัดเจติยภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลอง พระธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในงานมีการ แสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ

 

----------------------------

 

การละเล่นพื้นเมือง

 

การฟ้อนเตี้ย

 

เคยนิยมเล่นในช่วงตรุษสงกรานต์ ในหมู่คนอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นได้สืบทอดกันมาหลายชั่วรุ่น นับว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสนุกสนานครื้นเครงในวงสมาคมได้อย่างดี หนุ่มสาวจะจับคู่กันฟ้อนเตี้ย โดยมีหมอแคนเป็นผู้เป่าให้จังหวะ ท่าฟ้อนยิ่งแปลกมากเท่าใดก็จะยิ่งเรียกความสนใจ จากคนดูได้มาก เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้จะมีก็แต่ผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นที่ยังคงฟ้อนเตี้ยได้