ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,611

หมู่บ้านเต่าเพ็ก

หมู่บ้านเต่าเพ็ก

หมู่บ้านเต่าเพ็ก ตั้งอยู่ที่บ้านกอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น บ้านกอก เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.1767 ชาวบ้านเชื่อว่า ที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่สถิตของเจ้าปู่ระงุมหรือเจ้าปู่มเหศักดิ์ ซึ่งมีเต่าเป็นสัตว์เลี้ยง คนในหมู่บ้านกับเต่าจึงอยู่ร่วมกันเสมอมาเต่าเพ็ก (เต่าเหลืองหรือเต่าเทียน) เป็นเต่าบกชนิดหนึ่ง ไม่สามารถอยู่ในน้ำได้ลักษณะกระดองจะมีสีเหลืองแก่ ปนน้ำตาลอยู่เป็นจำนวนมาก บ้างก็จะอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านเพื่อรออาหารจากชาวบ้าน บ้างก็เดินอยู่ตามถนน ภายในหมู่บ้านซึ่งจะหาดูได้ไม่ยาก เมื่อเดินทางไปถึงจากขอนแก่นไปตามทางหลวง หมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ประมาณ 10 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2062 (ขอนแก่น-มัญจา คีรี) ประมาณ 54 กม. (ก่อนถึงอำเภอมัญจาคีรี 2 กม.) ถึงบริเวณบ้านกอก ปากทางเข้าหมู่บ้าน เต่าอยู่ด้านซ้าย จะสังเกตเห็นเป็นรูปเต่าจำลอง 2 ตัว วางอยู่บนแท่นหินสูง จากพื้นดินประมาณ 1.5-2 เมตร ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดศรีสุมัง จากนั้น เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางลูกรังข้างวัด เข้าสู่เขตหมู่บ้านกอก ประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงหมู่บ้านเต่าเพ็ก


ร้านขายของภายในหมู่บ้านเต่าเพ็ก

หมู่บ้านเต่าเพ็ก

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมสวนเต่า

หมู่บ้านเต่าเพ็ก