ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,837

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

เป็นศูนย์ทดลองปลูกมะพร้าวพันธุ์ MAWA เป็นพันธุ์ผสมระหว่างพ่อพันธุ์อาฟริกากับแม่พันธุ์ มาเลเซีย บริเวณศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้มีเนื้อที่ 1,700 ไร่ด้านหน้าเป็นที่ทำการและบ้านพัก ด้านหลัง เป็นสวนที่ทำ การทดลอง เช่น พริกไทย กาแฟ โกโก้ ปลูกสลับกับแปลงมะพร้าว

ที่เที่ยวแนะนำ