ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,480

อ่าวบ่อเมา

จากน้ำตกทุ่งยอมีทางไปอ่าวบ่อเมา เป็นอ่าวกว้างชายหาดยาว ริมทะเลเป็นทิวสนมีบรรยากาศที่สงบเงียบ จากอ่าวบ่อเมานักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือไปเกาะไข่ อยู่ห่างจากหาดบ่อเมาประมาณ 4 กม. เป็นเกาะขนาดเล็ก เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศตะวันตกของเกาะมีหาดทรายที่สวย งาม ด้านเหนือมีแนวปะการังหลากชนิด และรอบ ๆ เกาะมีปลาชุกชุม ทะเลบริเวณเกาะไข่เป็นจุด หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลา

 

 
ที่เที่ยวแนะนำ