ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,242

น้ำตกเทพพนา

น้ำตกเทพพนา

น้ำตกเทพพนา อำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากลำห้วยกระโจนที่ไหลจากเทือกเขาพังเหย แบ่งเป็นสามชั้นลดหลั่นกัน


น้ำตกเทพพนา ช่วงต้นฤดูฝน (น้ำแล้งไปหน่อย)

ต้นน้ำก่อนไหลลงสู่น้ำตก

รถอีแต๋น ใช้เดินทางเข้าน้ำตก 2 กม.