ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, ชัยภูมิ

ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายพื้นเมือง หมอนสามเหลี่ยม ผ้าขิต และสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากผ้าทอมากมาย นอกจากนี้ยังมีไส้กรอกพื้นเมืองรสชาติเป็นอกลักษณฺ์ของจังหวัดซึ่งไม่มีที่ใดเหมือน เครื่องจักสานต่างๆ ล้วนฝีมือปราณีตน่าใช้ทั้งสิ้น ร้านขายสินค้าที่มีชื่อเสียงได้แก่

อำเภอเมือง
นิลทวดี 290/3 ถ.นิเวศรัตน์ (หลังป้อมตำรวจทางหลวง) โทร.044-812054
พรงาม 258 ถนนราชทัณฑ์ โทร. 044-811879
ยุวดีไหมไทย 397/184-6 ถนนหฤทัย โทร. 044-811319, 044-812032
ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน ถนนราชทัณฑ์ หลังศาลากลางจังหวดั
ศิริเพิ่มพูนไทย 64 ถนนหฤทัย (หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาชัยภูมิ)
สุรชัย-ฝ้ายไหมไทย 273/88 ถนนยุติธรรม โทร.044-811701, 044-811661
อำเภอบ้านเขว้า
จรูญไหมไทย ถนนเจริญ ราษฎร์ สุขาภิบาลข้านเขว้า
เรณูไหมไทย ถนนเทพนิมิต สุขาภิบาลบ้านเขว้า
ศูนย์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ 690 หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า โทร. 044-891082
ภูวนาไหมไทย โทร.044891052
กฤษณาไหมไทย 9หมู่2 ถนนตลาดเย็น โทร.044-839-179
สุกานดาไหมไทย โทร.044-891-133
อรุณีไหมไทย 155/7 หมู่1 ถนนเทพนิมิตร โทร.044-891-079
อนุชิตไหมไทย ถนนเจริญราษฎร์ สุขาภิบาลบ้านเขว้า
อำเภอภูเขียว
ตะโกดัดบ้านแข้ ต.บ้านแข้ อำเภอภูเขียว