ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ชัยภูมิ
(รหัสทางไกล 044-)

 อำเภอเมือง
ครัวคุณพลอย ถนนบรรณาการ โทร. 044-811-335
เฉลียง 269 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า โทร. 044-812-013
บ้านสวนโชคชัย ถนนนิเวศรัตน์ โทร. 044-821-836
บ้านแจ๋วแหว๋ว ถนนนิเวศรัตน์ โทร. 044-812-656
พาสไทม์ผับ ถนนชัยประสิทธิ์
เฟรินส์เนื้อย่างเกาหลี ถนนบรรณาการ โทร. 044-812-441
ศิริชัยคาเฟ่ ในโรงแรมศิริชัย ถนนโนนม่วง โทร. 044-811-461, 044-811-181
สวนอาหารเงาไม้ กม.ที่ 5 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว โทร. 044-821-708
สวนอาหารริมทุ่ง กม.ที่ 17 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
สวนอาหารดอนละนาม กม.ที่ 10 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว โทร. 044-822-338 ต่อ 131