ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,646

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากผ้าขิต

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากผ้าขิต

กลุ่มสตรีทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว บนทางหลวงหมายเลข 201 จากหมู่บ้านตะโกดัดบ้านแข ประมาณ 5 กม. เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 3 กม. เป็นหมู่บ้านทอผ้าขิต ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม รวมทั้งหมอนขิตและหมอนจีบ


ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้าขิต บ้านโนนเสลา

เป็นหมู่บ้านทอผ้าขิต ผ้าฝ้าย ผ้าไหม หมอนขิต และหมอนจีบ