ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,263

วัดเขาสระหงษ์

วัดเขาสระหงษ์

วัดเขาสระหงษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะเป็นสระโบราณอยู่กลางเนินเขาเตี้ย ๆ กว้างประมาณ ๕ วา ห่างจากสระนี้ประมาณ ๓ เมตร มีหินก้อนหนึ่งลักษณะคล้ายรูปหงษ์ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่ในท้องที่ตำบลนาเสียว ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ทางด้านซ้ายมือ (ทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำช่อระกา)


หินก้อนนี้มีลักษณะคล้ายรูปหงษ์ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

วัดเขาสระหงษ์

สระน้ำโบราณภายในวัด

วัดเขาสระหงษ์

บรรยากาศภายในวัดเขาสระหงษ์

วัดเขาสระหงษ์

วัดเขาสระหงษ์