ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 780

เมืองแพรกศรีราชา

เมืองแพรกศรีราชา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ที่นี่เคยเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่ง มีมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยจวบจนถึงสมัยอยุธยา ปัจจุบันปรากฏซากโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วไป โบราณสถานบางแห่งมีร่องรอยศิลปะที่น่าชม ส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยสุพรรณภูมิและอโยธยาที่เรียกว่า สมัยอู่ทอง (ก่อนสมัยอยุธยา) เมืองนี้จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจโบราณคดีและประวัติศาสตร์

ที่เที่ยวแนะนำ