ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 704

วัดพระยาแพรก

วัดพระยาแพรก เป็นวัดโบราณอีกแห่งหนึ่งในเมืองโบราณแพรกศรีราชา ปัจจุบันที่นี่เหลือเพียงซากเจดีย์และส่วนฐานวิหาร ส่วนกลางองค์เจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุด

ที่เที่ยวแนะนำ