ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,327

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ภายในวัด มีเจดีย์เก่าแก่ที่เป็นศิลปะละโว้ทรงสูง ผสมกับทวารวดีตอนปลาย ฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย และศรีวิชัยผสมผสานกัน ซึ่งมีความสวยงามแปลกตา จนมีผู้กล่าวว่าเป็นราชินีแห่งเจดีย์ในเอเซียอาคเนย์
 วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สำคัญวัดหนึ่ง เนื่องจากมีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 23 กิโลเมตร องค์เจดีย์นี้ มีผู้กล่าวว่า เป็นราชินีแห่งเจดีย์ทั้งมวลในเอเซียอาคเนย์ ลักษณะเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับ เจดีย์ทวาราวดีตอนปลาย ฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยกับสมัยศรีวิชัย ผสมผสานกัน บริเวณด้านหน้าเจดีย์มีวิหารหลวงพ่อฉาย ด้านหลังองค์หลวงพ่อฉายมี "ทับหลัง" แกะสลักติดอยู่ ลักษณะเป็นภาพหงายไม่ใช่ภาพคว่ำ เหมือนทับหลังทั่วไป
 วัดพระแก้วเป็นวัดโบราณสถานที่สำคัญวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี มีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม ลักษณะเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับเจดีย์ทราวดี ตอนปลายฐานเรือนธาตุแบบลด ทองไม้เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยกับสมัยศรีวิชัย สมผสานกัน บริเวณหน้าเจดีย์มีวิหารหลวงพ่อฉาย มี “ทับหลัง” แกะสลักติดอยู่ ลักษณะเป็น ภาพหงายเป็นรูปช้างมอบหงายอยู่บนแท่น ส่วนบนสุดเป็นรูปพระอินทร์ หรือพระศิวะกำลัง หรั่งน้ำพระพุทธมนต์ไหลถึงตัวช้างเดิมพระสมุท์โปร่งเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ได้พบหลวงพ่อฉาย ในสภาพชำรุดหักเป็นสามท่อนอยู่ในป่าแฝก จึงจัดทำฐานไว้ชั่วคราว และต่อมา พ.ศ. 2498 ได้บูรณะซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเช่นในปัจจุบันและประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้าเจดีย์วัดพระแก้ว เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน

 

 
ที่เที่ยวแนะนำ