ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 533

สวนส้มโออัญชลี

สวนส้มโออัญชลี มโนรมย์เป็นแหล่งปลูกส้มโอคุณภาพแห่งหนึ่งของ จังหวัดชัยนาท หากมีโอกาสมาเยือนย่านนี้ในช่วงส้มโอออกผล แล้วจะวางแผนมาเที่ยวชมและซื้อส้มโอจากสวนก็น่าสนใจไม่น้อย สวนส้มโออัญชลีเป็นสวนส้มแห่งหนึ่งที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่ควรที่จะติดต่อไว้ล่วงหน้า

ที่เที่ยวแนะนำ