ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 876

วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้นเชื่ยน)

เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 38 กม. สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้ กลางสระน้ำ มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์คือ "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 54 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าระหว่างสร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองเกิดระส่ำระส่ายจากสงคราม เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพจากพม่าเดินทางผ่าน การก่อสร้าง จึงยังไม่เสร็จยังขาดช้างและลิงจนถึงปัจจุบัน ทางวัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชระหว่างเทศกาลวันเพ็ญเดือนสาม และเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นประจำทุกปี
 วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน) เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท มีหลวงพ่อโต ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวอำเภอหันคา และอำเภอใกล้เคียง

 

 
ที่เที่ยวแนะนำ