ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 857

บ้านคำเที่ยง

บ้านคำเที่ยง

ตั้งอยู่เลขที่ 131 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 เป็นบ้านโบราณสร้างขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุมากกว่า 200 ปี ต่อมาได้บริจาคให้อยู่ในความดูแลของสยามสมาคม ซึ่งได้นำมาประกอบใหม่ที่กรุงเทพฯ ภายในบริเวณบ้านจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันต่าง ๆ ของบ้านเมืองเหนือ
 เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน เว้นวันจันทร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
 อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท โทร. 661-6470-7


เป็นบ้านโบราณสร้างขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุมากกว่า 200 ปี

บ้านคำเที่ยง

บ้านคำเที่ยง

บ้านคำเที่ยง

บ้านคำเที่ยง